1. Biểu phí dịch vụ thanh toán nền tảng Ví điện tử PayME

Khách hàng (Bên Mua) khi thanh toán đơn hàng sẽ chịu phí dịch vụ nền tảng thanh toán của Cổng thanh toán PayME

STT

Phí dịch vụ nền tảng thanh toán PayME

Biểu phí (VND)

1

Ví điện tử PayME

0.7%

2

Thẻ ATM

1.1% + 2.000

3

QR Pay

0.9%

4

Chuyển khoản (VietQR)

2.500

5

Visa/Master/JCB

2.6% + 2,000

2. Biểu phí COTPAY

Các giao dịch thành công thì Bên Bán sẽ phải trả phí nền tảng thanh toán Cotpay theo bảng Biểu phí dưới đây:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

STT

Khoảng giá (VND)

Biểu phí (VND)

1

Từ 0 tới 500.000

3.000

2

Từ 500.000 tới 1.000.000

7.000

3

Từ 1.000.000 tới 3.000.000

10.000

4

Từ 3.000.000 tới 5.000.000

12.000

5

Từ 5.000.000  tới 50.000.000

20.000

6

Từ 50.000.000 tới 100.000.000

50.000

7

Từ 100.000.000 trở lên

100.000