1. Chính sách thanh toán với khách hàng

 Khách hàng sau khi thanh toán qua Cổng thanh toán (CTT) PayME thì sẽ được ghi thành công sau thời gian T+1. Sau thời  gian T+1 này thì tiền mới thực sự từ tài khoản ngân hàng/ví điện tử chuyển tiền (thanh toán) ghi nhận "báo có" vào CTT và khi đó khách hàng mới có thể xác nhận "Thanh toán" để trả tiền cho Shop/Merchant bán hàng.                                                     

 • COTPAY sẽ cố gắng đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để ứng trước để đảm bảo khách hàng thanh toán realtime  (không bị hạn chế bởi T+1). Tuy nhiên chúng tôi không thể đáp ứng hết nhu cầu thanh toán tăng cao của khách hàng, do đó nếu khách hàng thanh toán trong ngày (tạo giao dịch và thanh toán trong ngày) mà gặp lỗi "thanh toán thất bại" thì xin quý khách vui lòng xác nhận "thanh toán" lại vào lúc 16h05 ngày T+1.                                                                                                                   
 • Khi khách hàng xác nhận "thanh toán" gặp lỗi "thanh toán thất bại", quý khách vui lòng đề nghi đối tác giao dịch của mình kiểm tra lại thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài khoản Ví điện tử PayME.
 1. Chính sách giao dịch và thanh toán qua COTPAY.
  1. Chính sách bán hàng.

Mọi thương nhân, tổ chức hay cá nhân cam kết tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý về việc cung cấp thông tin nguồn gốc hàng hóa, chất lượng hàng hóa, thời hạn bảo hành – sử dụng hàng hóa cũng như cam kết với COTPAY rằng mọi hàng hóa giao dịch thanh toán quan Web/App Cotpay là minh bạch và rõ ràng với người tiêu dùng và tuân thủ theo chính mọi chính sách giao hàng của đơn vị vận chuyển cũng như mọi quy định của pháp luật căn cứ theo Luật đầu tư 2014 & Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

  1. Phân loại hình thức giao dịch.

Trong quá trình tạo giao dịch thanh toán, hệ thống COTPAY sẽ yêu cầu khách hàng lựa chọn phương thức thỏa thuận loại giao dịch gồm 02 loại là “Có hợp đồng” và “ Không có hợp đồng hoặc Theo thỏa thuận”.

 • Định nghĩa giao dịch “Có hợp đồng”.
 • Giao dịch “có hợp đồng” là loại giao dịch  mà các đối tác của Cotpay sẽ thực hiện hiện thanh toán trên nền tảng Cotpay.net căn cứ vào hợp đồng mà 02(hai) bên đã ký trước đó, là hợp đồng ký tay, đóng dấu truyền thống được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Khi có bất cứ chanh chấp nào xảy ra thì căn cứ đề Cotpay hỗ trợ giải quyết là căn cứ vào các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền  ban hành và có hiệu lực pháp lý hoặc có biên bản thỏa thuận có giá trị pháp lý được 02 (hai) bên ký thông qua.

Ví dụ các thỏa thuẩn trao đổi, mua bán có ký các hợp đồng kinh tế và phụ lục hợp đồng đi kèm được gọi là các giao dịch “Có hợp đồng”

 • Định nghĩa giao dịch “Không hợp đồng”.
 • Giao dịch “Không có hợp đồng hoặc theo thỏa thuận” là các giao dịch mua bán trên các nền tảng thương mại điện tử, mua bán online trên internet hoặc các loại giao dịch mà các bên tham gia không thực hiện ký các hợp đồng kinh tế.
 • Với các giao dịch “không có hợp đồng” thì  nguyên tắc giải quyết các tranh chấp khiếu nại sẽ phải tuân theo các điều lệ, quy định hoạt động công khai của nền tảng Cotpay.net.
 • Cotpay sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có theo hướng tiền đặt cọc mua hàng sẽ được hoàn trả cho người mua hàng (hoặc mua dịch vụ) mà đã bị tạm giữ cho giao dịch đó.
 • Cotpay sẽ thực hiện cưỡng bức thanh toán trả tiền cho Bên Bán nếu Bên Bán cung cấp đủ các thông tin theo quy định pháp luật như Bill giao hàng thành công của đơn vị vận chuyển và các giấy tờ khác liên quan nếu có trong trường hợp Bên Mua đã nhận hàng thành công từ đơn vị giao vận nhưng không xác nhận thanh toán trên hệ thống Cotpay.
 • Căn cứ giải quyết là các căn cứ chứng minh hàng hóa đã được trả lại mà bên mua  đã từ chối nhận hàng và các giấy tờ liên quan chứng minh đơn vị giao hàng đã hoàn trả lại hàng hóa cho bên bán. (các căn cứ chứng minh này do các bên tham gia giao dịch cung cấp cho Cotpay cùng các bản cam kết nếu có để chứng minh).
  1. Quy trình thanh toán.
 • Để có thể bắt đầu giao dịch được thì tài khoản Bên Bán bắt buộc phải liên kết với Ví điện tử PayME. Tài khoản ví liên kết này sẽ là tài khoản nhận tiền thanh toán đơn hang.
 • Tài khoản user/ shop/ Doanh nghiệp có vai trò là như nhau, đều có quyền thực hiện giao dịch mua/ bán. Để có thể tạo giao dịch, hãy liên kết Ví điện tử PayME.
 • Số tài khoản ngân hàng  khi khách hang khai báo đăng ký tài khoản, đó sẽ là số tài khoản mà khách sẽ nhận được tiền hoàn đơn khi từ chối nhận hang.
 • Bắt đầu tạo đơn
 • Khi Bên Bán (BB) tạo đơn hàng giao dịch với Bên Mua (BM).
 • Hệ thống COT sẽ gửi thông báo tới BM về thông tin đơn hàng và yêu cầu Xác nhận đơn.
 • Khi BM xác nhận đơn, tài khoản ví của BM sẽ bị trừ đi giá trị đơn hàng. Số tiền này chưa được gửi về tài khoán ví của BB mà bị treo trên Ví điện tử trung gian mà quý khách sử dụng.

+ Nếu chọn Tự giao vận (nghĩa là chọn giao vận ngoài hệ thống Cotpay)

 • Khi giao hàng thành công và BM đồng ý nhận hàng. BM sẽ nhấn nút “Thanh toán” của đơn hàng đó trên Web/app. Lúc này tiền sẽ được chuyển ngay lập tức vào tài khoản BB.
 • Khi giao hàng và BM không đồng ý nhận hàng với mọi lý do. BM sẽ nhấn nút “Trả lại” trên Web/App. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho BB đơn bị trả và yêu cầu cầu BB nhấn nút “Đồng ý hoàn”

Sau khi nhấn xong “Đồng ý hoàn” thì tiền sẽ được chuyển hoàn lại tài khoản của BM.

+ Nếu chọn đơn vị giao vận liên kết (nghĩa là chọn giao vận liên kết với hệ thống Cotpay)

 • BB sẽ nhấn “Yêu cầu Ship”, khi đó đơn vị liên kết Logistic sẽ tới lấy hàng và giao hàng theo quy trình và chính sách của họ. Để nhấn được “thông báo Ship” thì hệ thống sẽ trừ tiền “Ship hàng” từ tài khoản Ví Ship của BB. Khi Logistic giao hàng tới khách (gồm giao thành công, khách từ chối nhận) thì Tiền hàng mới chuyển về tài khoản Ví Logistic.
 • Khi giao hàng thành công và BM đồng ý nhận hàng. BM sẽ nhấn nút “Thanh toán” của đơn hàng đó trên Web/app. Lúc này tiền sẽ được chuyển ngay lập tức vào tài khoản BB.
 • Khi Shipper giao hàng và BM không đồng ý nhận hàng với mọi lý do. BM sẽ nhấn nút “Trả lại” trên Web/App. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho BB đơn bị trả và yêu cầu cầu BB nhấn nút “Đồng ý hoàn”. Sau khi BB nhấn “Đồng ý hoàn” xong thì tiền sẽ được chuyển hoàn lại tài khoản của BM.
 • Khi Shipper giao hàng mà BM không nghe máy, hoặc bằng nhiều cách mà Shipper không thể liên hệ được với BM mà theo chính sách của đơn vị Logistic được coi là đơn hàng bị boom thì ngay khi Logistic xác nhận đơn hàng bị boom thì Cotpay sẽ hoàn trả lại tiền đơn hàng cho bên bán sau khi trừ phí Ship gửi hàng ( BM sẽ phải thanh toán phí Ship gửi hàng nếu boom hàng và số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho Bên Bán).