1. Chính sách giao dịch và thanh toán qua COTPAY.
  1. Chính sách bán hàng.

Mọi thương nhân, tổ chức hay cá nhân cam kết tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý về việc cung cấp thông tin nguồn gốc hàng hóa, chất lượng hàng hóa, thời hạn bảo hành – sử dụng hàng hóa cũng như cam kết với COTPAY rằng mọi hàng hóa giao dịch thanh toán quan Web/App Cotpay là minh bạch và rõ ràng với người tiêu dùng và tuân thủ theo chính mọi chính sách giao hàng của đơn vị vận chuyển cũng như mọi quy định của pháp luật căn cứ theo Luật đầu tư 2014 & Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

  1. Phân loại hình thức giao dịch.

Trong quá trình tạo giao dịch thanh toán, hệ thống COTPAY sẽ yêu cầu khách hàng lựa chọn phương thức thỏa thuận loại giao dịch gồm 02 loại là “Có hợp đồng” và “ Không có hợp đồng hoặc Theo thỏa thuận”.

 • Định nghĩa giao dịch “Có hợp đồng”.
 • Giao dịch “có hợp đồng” là loại giao dịch  mà các đối tác của Cotpay sẽ thực hiện hiện thanh toán trên nền tảng Cotpay.net căn cứ vào hợp đồng mà 02(hai) bên đã ký trước đó, là hợp đồng ký tay, đóng dấu truyền thống được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Khi có bất cứ chanh chấp nào xảy ra thì căn cứ đề Cotpay hỗ trợ giải quyết là căn cứ vào các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền  ban hành và có hiệu lực pháp lý hoặc có biên bản thỏa thuận có giá trị pháp lý được 02 (hai) bên ký thông qua.

Ví dụ các thỏa thuẩn trao đổi, mua bán có ký các hợp đồng kinh tế và phụ lục hợp đồng đi kèm được gọi là các giao dịch “Có hợp đồng”

 • Định nghĩa giao dịch “Không hợp đồng”.
 • Giao dịch “Không có hợp đồng hoặc theo thỏa thuận” là các giao dịch mua bán trên các nền tảng thương mại điện tử, mua bán online trên internet hoặc các loại giao dịch mà các bên tham gia không thực hiện ký các hợp đồng kinh tế.
 • Với các giao dịch “không có hợp đồng” thì  nguyên tắc giải quyết các tranh chấp khiếu nại sẽ phải tuân theo các điều lệ, quy định hoạt động công khai của nền tảng Cotpay.net.
 • Cotpay sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có theo hướng tiền đặt cọc mua hàng sẽ được hoàn trả cho người mua hàng (hoặc mua dịch vụ) mà đã bị tạm giữ cho giao dịch đó.
 • Cotpay sẽ thực hiện cưỡng bức thanh toán trả tiền cho Bên Bán nếu Bên Bán cung cấp đủ các thông tin theo quy định pháp luật như Bill giao hàng thành công của đơn vị vận chuyển và các giấy tờ khác liên quan nếu có trong trường hợp Bên Mua đã nhận hàng thành công từ đơn vị giao vận nhưng không xác nhận thanh toán trên hệ thống Cotpay.
 • Căn cứ giải quyết là các căn cứ chứng minh hàng hóa đã được trả lại mà bên mua  đã từ chối nhận hàng và các giấy tờ liên quan chứng minh đơn vị giao hàng đã hoàn trả lại hàng hóa cho bên bán. (các căn cứ chứng minh này do các bên tham gia giao dịch cung cấp cho Cotpay cùng các bản cam kết nếu có để chứng minh).
  1. Quy trình thanh toán.