CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

Quy chế hoạt động của Website/App

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng
1.1. Tổng quan:

a) Thỏa thuận Người dùng (gọi tắt là "Bản thỏa thuận") này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Bạn và Nền tảng thanh toán COTPAY hoạt động trên website https://www.cotpay.net, sau đây có thể gọi tắt là COTPAY, áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của COTPAY.

b) Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng COTPAY. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không được sử dụng dịch vụ. Khi đã sử dụng COTPAY (dù có đăng ký tài khoản hay không) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

c) Bản thỏa thuận này gồm mười bốn (14) điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

1.2. Thay đổi nội dung:
a) COTPAY có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.

b) Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website COTPAY trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là mười (10) ngày.

c) Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng COTPAY, hoặc gửi văn bản phản đối đến COTPAY trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

d) Trong trường hợp COTPAY không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

Điều 2: Quan hệ của COTPAY với các bên
2.1. Vai trò của COTPAY:
a) Thông qua website 
https://www.cotpay.net, COTPAY liên kết với các Ví điện tử hiện, cổng thanh toán có trên thị trường Việt Nam nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán theo mô hình “Thanh toán tạm giữ” với chức năng “Tạm giữ” tiền Việt Nam đồng (VND) cho các bên Mua và bên Bán hàng hóa/dịch vụ có sử dụng COTPAY. Dựa trên căn cứ là số tiền tạm giữ đó, COTPAY sẽ liên kết với các Ví điện tử/ Cổng thanh toán đã liên kết bảo lãnh cho việc chuyển tiền thanh toán tức thời của bên Mua cho bên Bán cũng như việc hoàn tiền nếu Bên Mua từ chối nhận hàng hóa đã đặt mua vì bất cứ lý do gì.

b) Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ quy định trên tài khoản của Bạn mở tại COTPAY là tiền VND.

c) Khi một Khách hàng chuyển tiền thanh toán cho tài khoản ví điện tử/ ngân hàng có liên kết với COTPAY để thanh toán cho Bên Bán thì số tiền này không được ghi nhận vào tài khoản của COTPAY mà sẽ do các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán như Ví điện tử/ cổng thanh toán liên kết ghi nhận và lưu giữ. Toàn bộ giao dịch trên Cotay sẽ do các đơn vị trung gian thanh toán, ngân hàng đã liên kết thực hiện.

2.2. Thông tin cá nhân của Bạn:
COTPAY luôn coi trọng vấn đề Bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu hơn về những cam kết của COTPAY nhằm bảo vệ thông tin cho Bạn cũng như việc sử dụng và chia sẻ thông tin khi cần.

2.3. Thông tin của những đối tượng khác:
Nếu Bạn nhận được thông tin về Khách hàng khác của chúng tôi khi sử dụng COTPAY, Bạn phải giữ kín thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc dùng nó vào mục đích tiếp thị trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.

2.4. Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật:
Bạn cam kết:

a) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của COTPAY và các sản phẩm, dịch vụ khác của COTPAY; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của COTPAY tại bất kỳ đâu.

b) Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của COTPAY trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của COTPAY.

c) Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của COTPAY, tự bảo mật tài khoản và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.

2.5. Chuyển nhượng:

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của COTPAY, Bạn không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Bạn đã thống nhất trong Bản thỏa thuận này. COTPAY bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào được ghi trong bản thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào.

2.6. Thông báo tới Bạn:

a) Bạn đồng ý rằng COTPAY có thể gửi thông báo tới Bạn bằng cách thông báo trên website COTPAY hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email mà Bạn đã cung cấp. Bạn sẽ nhận được thông báo/thư điện tử của chúng tôi trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ khi chúng tôi đưa thông tin lên website.

b) Nếu những thông báo này được gửi qua Email, chúng tôi mặc định Bạn sẽ nhận được thông tin sau hai (02) ngày làm việc tính từ thời điểm thư được gửi đi.

c) Bạn có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua Email bằng cách liên lạc với COTPAY theo thông tin liên hệ tại khoản 2.8 Điều 2 của Bản thỏa thuận này. Tuy nhiên, COTPAY có thể đóng tài khoản của Bạn nếu Bạn hủy chức năng nhận thông tin từ chúng tôi.

2.7. Liên hệ tới Bạn:

Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc cố định) khi sử dụng COTPAY, bạn đã đồng ý cho phép COTPAY được gửi tin nhắn SMS/ MMS hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của Bạn để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá COTPAY

2.8. Thông tin liên hệ của COTPAY

Ngoài các phương thức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ được COTPAY đưa lên website https://www.cotpay.net/, Bạn có thể liên hệ hoặc gửi tài liệu tới địa chỉ của COTPAY theo thông tin như sau:

- Công ty TNHH Cotpay
- Địa chỉ:
Liền kề 05, khu nhà ở C37, Số 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Email: [email protected]

Điều 3: Tài khoản
3.1. Khái niệm:

- COTPAY cấp cho mỗi thể nhân hay pháp nhân đăng ký tạo tài khoản và sử dụng COTPAY (sau đây gọi tắt là Khách hàng) một tài khoản thành viên (sau đây gọi tắt là "Tài khoản COTPAY" hoặc "Tài khoản").

- Mỗi tài khoản đều được sở hữu bởi một Khách hàng thông qua sự tương ứng về: Họ tên, Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh, Địa chỉ hộp thư điện tử, số tài khoản ví điện tử, số tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động hợp pháp mà Khách hàng cung cấp khi đăng ký tạo tài khoản với COTPAY. Số điện thoại di động đăng ký chỉ thuộc sở hữu của một khách hàng.

- Khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống của COTPAY

3.2. Các loại tài khoản:

Trên hệ thống của COTPAY, có hai (04) loại tài khoản gồm:

- Tài khoản COTPAY dành cho Shop bán hàng (sau đây gọi tắt là "Tài khoản Shop"), và
- Tài khoản COTPAY dành cho doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là "Tài khoản Doanh Nghiệp").

- Tài khoản COTPAY dành cho cá nhân (sau đây gọi tắt là "Tài khoản Cá nhân"), và
- Tài khoản COTPAY dành cho đơn vị Giao vận (sau đây gọi tắt là "Tài khoản Giao vận").

3.3. Mở tài khoản:

Để đăng ký mở tài khoản bạn cần có một địa chỉ email đang hoạt động bình thường, sau đó bạn truy cập vào website của COTPAY tại địa chỉ https://cotpay.net, chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông tin, thực hiện các bước theo hướng dẫn của COTPAY. Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, bạn sẽ có ngay một tài khoản trên hệ thống của COTPAY và có thể sử dụng ngay tài khoản đó.

3.4. Đóng tài khoản:

a) Quyền của Bạn: Bạn có thể yêu cầu COTPAY đóng tài khoản của mình bằng cách gửi Email về chúng tôi qua hòm thư email [email protected] / [email protected]

b) Quyền đóng tài khoản của COTPAY
- Nếu Bạn vi phạm các cam kết về sử dụng dịch vụ (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng ăn cắp để nạp tiền vào tài khoản COTPAY, gian lận trong mua/bán hàng hoá, mua/bán hàng hoá cấm tiêu thụ tại Việt nam…) COTPAY có quyền đóng tài khoản của Bạn và tạm giữ toàn bộ số dư có trong tài khoản cùng số tiền của các giao dịch đang ở trạng thái Chờ chuyển/ Chờ nhận của Bạn.
- Nếu trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày kể từ thời điểm tài khoản của Bạn bị đóng vì lý do được nêu ở mục này mà Bạn không có phản hồi gì thì số tiền bị tạm giữ của Bạn sẽ được chuyển vào quỹ Dự phòng rủi ro của COTPAY, và khi đó Bạn sẽ không được yêu cầu COTPAY hoàn lại số tiền đó và COTPAY cũng không có trách nhiệm phải hoàn lại số tiền đó cho Bạn.

Điều 4: Chính sách chuyển tiền thanh toán giao dịch

Chính sách giao dịch và thanh toán qua COTPAY.

a.1 Chính sách bán hàng.

Mọi thương nhân, tổ chức hay cá nhân cam kết tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý về việc cung cấp thông tin nguồn gốc hàng hóa, chất lượng hàng hóa, thời hạn bảo hành – sử dụng hàng hóa cũng như cam kết với COTPAY rằng mọi hàng hóa giao dịch thanh toán quan Web/App Cotpay là minh bạch và rõ ràng với người tiêu dùng và tuân thủ theo chính mọi chính sách giao hàng của đơn vị vận chuyển cũng như mọi quy định của pháp luật căn cứ theo Luật đầu tư 2014 & Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

a.2 Phân loại hình thức giao dịch.

Trong quá trình tạo giao dịch thanh toán, hệ thống COTPAY sẽ yêu cầu khách hàng lựa chọn phương thức thỏa thuận loại giao dịch gồm 02 loại là “Có hợp đồng” và “ Không có hợp đồng hoặc Theo thỏa thuận”.

 • Định nghĩa giao dịch “Có hợp đồng”.
 • Giao dịch “có hợp đồng” là loại giao dịch  mà các đối tác của Cotpay sẽ thực hiện hiện thanh toán trên nền tảng Cotpay.net căn cứ vào hợp đồng mà 02(hai) bên đã ký trước đó, là hợp đồng ký tay, đóng dấu truyền thống được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Khi có bất cứ chanh chấp nào xảy ra thì căn cứ đề Cotpay hỗ trợ giải quyết là căn cứ vào các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền  ban hành và có hiệu lực pháp lý hoặc có biên bản thỏa thuận có giá trị pháp lý được 02 (hai) bên ký thông qua.

Ví dụ các thỏa thuẩn trao đổi, mua bán có ký các hợp đồng kinh tế và phụ lục hợp đồng đi         kèm được gọi là các giao dịch “Có hợp đồng”

 • Định nghĩa giao dịch “Không hợp đồng”.
 • Giao dịch “Không có hợp đồng hoặc theo thỏa thuận” là các giao dịch mua bán trên các nền tảng thương mại điện tử, mua bán online trên internet hoặc các loại giao dịch mà các bên tham gia không thực hiện ký các hợp đồng kinh tế.
 • Với các giao dịch “không có hợp đồng” thì  nguyên tắc giải quyết các tranh chấp khiếu nại sẽ phải tuân theo các điều lệ, quy định hoạt động công khai của nền tảng Cotpay.net.
 • Cotpay sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có theo hướng tiền đặt cọc mua hàng sẽ được hoàn trả cho người mua hàng (hoặc mua dịch vụ) mà đã bị tạm giữ cho giao dịch đó.
 • Cotpay sẽ thực hiện cưỡng bức thanh toán trả tiền cho Bên Bán nếu Bên Bán cung cấp đủ các thông tin theo quy định pháp luật như Bill giao hàng thành công của đơn vị vận chuyển và các giấy tờ khác liên quan nếu có trong trường hợp Bên Mua đã nhận hàng thành công từ đơn vị giao vận nhưng không xác nhận thanh toán trên hệ thống Cotpay.
 • Căn cứ giải quyết là các căn cứ chứng minh hàng hóa đã được trả lại mà bên mua  đã từ chối nhận hàng và các giấy tờ liên quan chứng minh đơn vị giao hàng đã hoàn trả lại hàng hóa cho bên bán. (các căn cứ chứng minh này do các bên tham gia giao dịch cung cấp cho Cotpay cùng các bản cam kết nếu có để chứng minh).

a.3 Quy trình thanh toán.

 • Khi Bên Bán (BB) tạo đơn hàng giao dịch với Bên Mua (BM).
 • Hệ thống COT sẽ gửi thông báo tới BM về thông tin đơn hàng và yêu cầu Xác nhận đơn.
 • Khi BM xác nhận đơn, tài khoản ví của BM sẽ bị trừ đi giá trị đơn hàng. Số tiền này chưa được gửi về tài khoán ví của BB mà bị treo trên Ví điện tử trung gian mà quý khách sử dụng.

+ Nếu chọn Tự giao vận (nghĩa là chọn giao vận ngoài hệ thống Cotpay)

 • Khi giao hàng thành công và BM đồng ý nhận hàng. BM sẽ nhấn nút “Thanh toán” của đơn hàng đó trên Web/app. Lúc này tiền sẽ được chuyển ngay lập tức vào tài khoản BB.
 • Khi giao hàng và BM không đồng ý nhận hàng với mọi lý do. BM sẽ nhấn nút “Trả lại” trên Web/App. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho BB đơn bị trả và yêu cầu cầu BB nhấn nút “Đồng ý hoàn”

Sau khi nhấn xong thì tiền sẽ được chuyển hoàn lại tài khoản của BM.

+ Nếu chọn đơn vị giao vận liên kết (nghĩa là chọn giao vận liên kết với hệ thống Cotpay)

 • BB sẽ nhấn “Thông báo Ship”, khi đó đơn vị liên kết Logistic sẽ tới lấy hàng và giao hàng theo quy trình và chính sách của họ. Để nhấn được “thông báo Ship” thì hệ thống sẽ trừ tiền “Ship hàng” từ tài khoản Ví BB. Khi Logistic giao hàng tới khách (gồm giao thành công, khách từ chối nhận) thì Tiền hàng mới chuyển về tài khoản Ví Logistic.
 • Khi giao hàng thành công và BM đồng ý nhận hàng. BM sẽ nhấn nút “Thanh toán” của đơn hàng đó trên Web/app. Lúc này tiền sẽ được chuyển ngay lập tức vào tài khoản BB.
 • Khi Shipper giao hàng và BM không đồng ý nhận hàng với mọi lý do. BM sẽ nhấn nút “Trả lại” trên Web/App. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho BB đơn bị trả và yêu cầu cầu BB nhấn nút “Đồng ý hoàn”. Sau khi BB nhấn “Đồng ý hoàn” xong thì tiền sẽ được chuyển hoàn lại tài khoản của BM.
 • Khi Shipper giao hàng mà BM không nghe máy, hoặc bằng nhiều cách mà Shipper không thể liên hệ được với BM mà theo chính sách của đơn vị Logistic được coi là đơn hàng bị boom thì ngay khi Logistic xác nhận đơn hàng bị boom thì Cotpay sẽ hoàn trả lại tiền đơn hàng cho bên bán sau khi trừ phí Ship gửi hàng ( BM sẽ phải thanh toán phí Ship gửi hàng nếu boom hàng và số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho Bên Bán).

4.1. Quyền của Bạn:

Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người khác để thanh toán hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ qua nền tảng Cotpay

4.2. Giới hạn chuyển tiền

a) Để kiểm soát rủi ro, COTPAY sẽ thực thi theo các chính sách của các đơn vị Ví điện tử, ngân hàng mà bạn đã đăng ký liên kết.

4.3. Từ chối giao dịch:

Khi bạn xác nhận thanhh toán mua hàng trên nên tảng COTPAY, điều đó không có nghĩa Bên Mua phải nhận hàng với bất kỳ lý do gì. Bên Mua có quyền từ chối nhận hàng và Bên Bán phải đồng ý nhận lại hàng trong vòng 48h kể từ khi có yêu cầu “Trả lại hàng” từ bên Mua.

Điều 5: Nhận tiền
5.1. Phạm vi:

Thông qua thông tin tài khoản đã đăng ký với COTPAY, một tài khoản có quyền nhận không giới hạn số tiền thanh toán được chuyển đến một cách hợp pháp. Các khoản tiền không hợp pháp hoặc có nguồn gốc bất minh sẽ bị xem xét và có thể bị đóng băng/ tạm giữ.

5.2. Thu hồi hoặc hoàn trả tiền:

a) Khi bạn nhận được một khoản thanh toán, bạn có trách nhiệm đảm bảo về toàn bộ khoản thanh toán này (bao gồm một số khoản phí được liệt kê ở Điều 8 trong bản thỏa thuận này) nếu bạn phải hoàn lại hoặc bồi thường tiền cho người mua.

5.3. Cam kết của người Bán hàng:

Nếu là người bán hàng, Bạn cam kết

a) KHÔNG đặt điều kiện về khoản thanh toán nhỏ nhất hoặc lớn nhất bằng COTPAY

b) KHÔNG yêu cầu người Mua cung cấp các thông tin tài chính cá nhân như tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập tài khoản COTPAY

c) KHÔNG yêu cầu người Mua trả thêm phí khi thanh toán bằng COTPAY

d) Giá trị thanh toán phải đã bao gồm đầy đủ các loại phí hợp lệ nếu có (vận chuyển, dịch vụ…) và thuế theo quy định của pháp luật.

e) Cung cấp cho người Mua những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho bên A nội dung các chính sách đó khi được yêu cầu và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.

5.4. Phục vụ khách hàng:

Khi nhận được tin nhắn và/ hoặc email của COTPAY thông báo về giao dịch chuyển tiền/thanh toán, Bạn có trách nhiệm kiểm tra lại bằng cách đăng nhập vào trang "Lịch sử giao dịch" của tài khoản nhận tiền, Bạn phải chuyển hàng hoá hoặc thực hiện dịch vụ cho người Mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết trong mô tả khi đăng bán đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho có chữ ký người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển v.v… phòng trường hợp xảy ra khiếu nại.

5.5. Khiếu nại:

Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ người mua nhưng sau đó bị người mua khiếu nại rằng bạn không thực hiện giao dịch mua bán một cách nghiêm túc (không chuyển hàng cho người mua, người mua không nhận được hàng sau thời gian cam kết của bạn, hoặc hàng giao cho người mua có sự sai khác lớn so với mô tả) thì COTPAY có quyền đóng băng số tiền đã nhận trong tài khoản của bạn để xác minh và xử lý. Khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo Quy định xử lý Khiếu nại & Chính sách bảo hiểm giao dịch của COTPAY

5.6. Tra soát giao dịch thanh toán:

Là hoạt động khi COTPAY kiểm tra lại các giao dịch mà theo COTPAY đó là giao dịch có dấu hiệu gian lận. Nếu một giao dịch chuyển tiền nằm trong trạng thái phải Tra soát, COTPAY sẽ xử lý và gửi thông báo tới cho người bán để ngừng chuyển hàng. COTPAY sẽ hướng dẫn và xóa hoặc đóng băng hoặc hủy giao dịch, thông báo cho người bán biết và trả tiền về cho người mua hoặc tạm giữ tiền của người mua để xác minh.

Điều 6: Rút tiền

 1. Bạn có thể rút tiền có trong tài khoản của bạn mở tại Ví điện tử, ngân hàng đã liên kết với COTPAY. Việc này có thể thực hiện bằng cách bạn đăng nhập vào tài khoản Ví điện tử và thực hiện gửi yêu cầu Rút tiền theo hướng dẫn của Ví điện tử, ngân hàng. Khi bạn Rút tiền từ tài khoản Ví điện tử, ngân hàng có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định tại từng đơn vị cung cấp dịch vụ Ví điện tử, ngân hàng.
 2. COTPAY  không phải là một Ví điện tử, nên mọi chính sách liên quan tới rút tiền hay nạp tiền thì bạn phải tuân theo các chinhsh sách và quy định của  Ví điện tử mà bạn đang sử dụng.

Điều 7: Nạp tiền

Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản Ví Shop trên Cotpay. Ví Shop chỉ dùng cho mục đích duy nhất là để thanh toán phí Ship hàng cho đơn vị Logistic liên kết.

Quý khách nạp tiền vào tài khoản Ví điện tử, ngân hàng theo chính sách của từng tổ chức mà quý khách mở tài khoản.

Điều 8: Phí dịch vụ

Phí dịch vụ (Phí COT): Để duy trì hoạt động và liên tục nâng cấp nhằm mục đích phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ ngày càng tiện lợi hơn, COTPAY thu một phần phí giao dịch để tái đầu tư. Dưới đây là bảng phí các loại giao dịch hiện hành:

STT

Khoảng giá (VND)

Biểu phí (VND)

1

Từ 0 tới 500.000

3.000

2

Từ 500.000 tới 1.000.000

7.000

3

Từ 1.000.000 tới 3.000.000

10.000

4

Từ 3.000.000 tới 5.000.000

12.000

5

Từ 5.000.000  tới 50.000.000

20.000

6

Từ 50.000.000 tới 100.000.000

50.000

7

Từ 100.000.000 trở lên

100.000

Ghi chú:

 Người nhận sẽ là người trả phí cho giao dịch này.

Điều 9: Chính sách bảo đảm giao dịch:

Tôn chỉ mục đích của COTPAY là thuận lợi hóa và đảm bảo an toàn trong khâu thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), theo đó người Bán là bên thụ hưởng dịch vụ nhận tiền bán hàng trực tuyến còn người Mua thường phải trả tiền trước khi nhận hàng nên có thể gặp nhiều rủi ro hơn. Vì vậy COTPAY xây dựng Chính sách Bảo đảm giao dịch và Quy định về Thủ tục tiếp nhận, trình tự xử lý khiếu nại để bảo vệ người Mua và người Bán tránh khỏi các rủi ro khi tham gia giao dịch TMĐT. Khi sử dụng COTPAY bạn phải tuân thủ theo các quy định và chính sách này.

Điều 10: Trách nhiệm của bạn và Quyền của COTPAY
10.1. Trách nhiệm của bạn

Khi sử dụng COTPAY bạn sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản COTPAY của bạn. Có thể bạn phải bồi thường cho COTPAY và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hay nếu bạn gây tổn thất, thiệt hại cho COTPAY, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

10.2. Quyền của COTPAY

Nếu COTPAY có lý do để cho rằng bạn vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, COTPAY sẽ làm hết mức để bảo vệ COTPAY, và hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

a) COTPAY có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào tài khoản hoặc dịch vụ;

b) COTPAY có thể liên hệ với người bán/người mua hàng mà bạn giao dịch, liên hệ với ngân hàng của bạn, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của bạn;

c) COTPAY có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do bạn cung cấp cho COTPAY

d) Bất cứ lúc nào, COTPAY cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn;

g) COTPAY có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với bạn.

Điều 11: Lỗi và sự cố
11.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên tài khoản của bạn vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản COTPAY của bạn tại website của COTPAY và truy cập mục Quản lý giao dịch. Nếu bạn có lý do để cho rằng tài khoản của bạn đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho COTPAY biết khi:

a) Có thông báo giao dịch không chính xác

b) Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của bạn

c) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của bạn

d) Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mật khẩu thanh toán bị lộ hoặc bạn bị mất số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mật khẩu từ COTPAY

e) Ai đó đã/ đang chuyển tiền bằng tài khoản của bạn hoặc sử dụng tài khoản của bạn để thanh toán mà không được phép của bạn (việc này được gọi là "Sử dụng tài khoản trái phép").

11.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới COTPAY

Thông báo tới COTPAY nếu bạn tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/ sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/ chính xác trong tài khoản của bạn, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới COTPAY như sau:

a) Gọi điện thoại tới số Hỗ trợ khách hàng của COTPAY: 

b) Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email: [email protected]

c) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của COTPAY thông qua các nick chat được tích hợp trên web của COTPAY

d) Đến văn phòng làm việc của COTPAY

Bạn phải gửi thông báo tới COTPAY trong thời hạn là hai mươi bốn giờ làm việc kể từ khi bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

11.3. Xem xét và xử lý thông báo của bạn:

COTPAY sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi COTPAY nhận được thông báo của bạn ( hoặc 20 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía COTPAY – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, COTPAY có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam

Điều 12: Trường hợp bất khả kháng
COTPAY có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của COTPAY. Nếu COTPAY không thể thực hiện nghĩa vụ với bạn do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, COTPAY sẽ cố gắng gửi thông báo cho bạn về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.

Điều 13: Các hành động bị giới hạn

Khi sử dụng COTPAY bạn sẽ không được:

a) Vi phạm bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà bạn đã đồng ý với COTPAY

b) Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của COTPAY và của các bên thứ ba liên quan;

c) Bán hàng giả, hàng bị cấm kinh doanh, hàng có nguồn gốc phi pháp;

d) Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối

e) Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm

f) Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của COTPAY

g) Sử dụng dịch vụ COTPAY theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

h) Tiết lộ thông tin của người sử dụng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà bạn chưa được cho phép;

i) Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của COTPAY

j) Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của người sử dụng khác và/hoặc của COTPAY

k) Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của COTPAY mà không được chúng tôi cho phép.

l) Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà COTPAY thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của COTPAY

m) Hành động làm mất kết nối/COTPAY từ nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác

Điều 14: Tranh chấp với COTPAY
14.1. Liên lạc với COTPAY:

Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm để ngày càng cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh và cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách thực hiện tốt điều đó. Vì vậy, nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa bạn và COTPAY, thì trước tiên bạn hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của COTPAY theo một trong các phương thức sau:

a) Gọi tới số điện thoại: 

b) Gửi Email tới địa chỉ: [email protected]

c) Chat với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của COTPAY

Lưu ý: Nhân viên của COTPAY làm việc từ 8h00 tới 18h00 các ngày từ thứ 2 tới thứ 6, thứ bảy làm từ 8h00 tới 12h00; nghỉ chiều thứ bảy và các ngày chủ nhật.

14.2. Luật và Tòa án cho sự tranh chấp:

Bạn đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa bạn và COTPAY nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

14.3. Tranh chấp không thích hợp:

Tất cả các yêu cầu bạn đưa ra để chống lại COTPAY sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 14 của bản thỏa thuận này. Các yêu cầu mang tính đối lập với Điều 14 của bản thỏa thuận này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với bản thỏa thuận này. Và thông qua bản thông báo của COTPAY về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với COTPAY.

14.4. Không từ bỏ:

Với tất cả sự tôn trọng giành cho khách hàng của mình, chúng tôi tin rằng sự thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp giữa bạn và COTPAY sẽ không ảnh hưởng đến các công việc khác liên quan khi bạn sử dụng COTPAY

14.5. Không bảo đảm

a) Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của COTPAY.

b) Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đặt mua từ người bán.

c) COTPAY không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì COTPAY phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…

LƯU Ý : Nếu người dùng Ví vi phạm các quy định sử dụng trên, người dùng hoàn toàn chịu trách nghiệm trước pháp luật.

Chính sách quyền riêng tư

Bạn là người dùng có tài khoản thanh toán mở tại cotpay.net, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

Điều 1: Thu thập thông tin

COTPAY.net sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.

Nếu bạn mở tài khoản giao dịch thanh toán, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực & chính xác những thông tin sau:

+ Thông tin nhân thân & liên hệ (đối với tổ chức & cá nhân) như: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp (như CMTND, GPKD, ĐK MST) v.v…

+ Thông tin Ví điện tử, ngân hàng, Visa…..

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng & dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng v.v…

Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn & bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Đặt Cookies

Khi bạn truy cập COTPAY.net, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số File dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn.

Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v…

Chúng tôi sẽ mã hóa các File Cookies để bảo mật, bạn có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng COTPAY.net của bạn.

Điều 3: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam hoặc Quốc tế

Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành.

Điều 4: Sử dụng thông tin

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một môi trường thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, hiệu quả & liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

+ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng.

+ Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.

+ Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố.

+ Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”.

+ Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.

+ Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại.

+ So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

Điều 5: Chia sẻ thông tin với những người dùng khác

Để thực hiện giao dịch thanh toán, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức mà bạn giao dịch, bao gồm: thông tin liên lạc, ngày đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản…

+ Trong trường hợp bạn Mua sản phẩm hoặc dịch vụ và thanh toán bằng COTPAY.net, trong trường hợp cần thiết chúng tôi có thể cung cấp cho người Bán thông tin liên hệ của bạn để giao hàng. Người bán không được phép chào mời thêm các sản phẩm khác nếu chưa được sự đồng ý của bạn.

+ Trong trường hợp bạn Bán sản phẩm hoặc dịch vụ và thanh toán bằng COTPAY.net, trong trường hợp cần thiết chúng tôi có thể cung cấp cho người Mua thông tin liên hệ của bạn để giao dịch hoặc khiếu nại.

Chúng tôi có cung cấp cho các thương gia trên Internet các phương tiện để chấp nhận thanh toán bằng COTPAY.net, vì vậy những thương gia này có thể chia sẻ với chúng tôi thông tin về bạn như địa chỉ Email, số điện thoại khi bạn muốn thanh toán cho họ. Chúng tôi kiểm tra những thông tin này với cơ sở dữ liệu người dùng của mình nhằm xác nhận rằng bạn có phải là khách hàng của chúng tôi hay không nhằm giúp thương gia để mở chế độ thanh toán bằng COTPAY.netcho bạn.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền

Điều 6: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ:

Các nhà thầu ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi hoạt động của COTPAY.net (ví dụ: chống gian lận, marketing, công nghệ). Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những nhà thầu đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ;

Những công ty mà chúng tôi dự kiến sát nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ chính sách quyền riêng tư này. Nếu thông tin cá nhân của bạn được sử dụng ngoài phạm vi chính sách này, bạn sẽ phải nhận được thông báo trước;

Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:

+ Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;

+ Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

+ Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;

+ Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách "Thỏa thuận người dùng";

Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, COTPAY.net sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!

Điều 7: Thay đổi thông tin

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

COTPAY.net có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email 10 ngày trước khi chính thức áp dụng.